Afkeer synoniem WebHermans is duidelijk in zijn afkeer van het hedendaagse taalgebruik. De mensen gebruiken overal maar een meervoud, terwijl er van dat betreffende woord helemaal geen meervoud bestaat! (Behalve twijfels noemt Hermans ook effecten in ‘inkomenseffecten’, waar het enkelvoud ‘inkomenseffect’ kan volstaan.) Ze zijn te lui om hun moedertaal te ... Web`n afkeer. Plaatsnamen. Erkefan (plaats in Turkije) Kerefan (plaats in Turkije) Kanfere (plaats in Equatoriaal-Guinea) Ferkane (plaats in Algerije) Toon. ... Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen Tellen Vertalen Vervoegen Woordspellen. Onze websites Mijnwoordenboek.nl … cklass información Synoniemen van afkeuring; ander woord voor afkeuring WebSynoniemen voor afkeer 1 aversie, tegenzin, weerstand, weerzin algemener gevoel specifieker afschuw afgrijzen antipathie walging Synoniemen voor afkeren 1 afwenden … https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=haat https://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/afkeer Web2023. ápr. 12., · Hij toont zijn afkeer van de politiek. 45. We zijn ons hele leven bezig met het leren vergeten van dingen die eigenlijk binnenin zitten. ... Ons lastig vallen is een synoniem voor iets dat verandering nodig heeft. 80. Je blijft niet voor niets. We hebben altijd een reden om te blijven. Teachs.ru. ekrld WebHet gratis online puzzelwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. https://nos.nl/l/2165399 Web2023. ápr. 10., · In het dagelijks leven wordt de term open-minded vaak gebruikt als synoniem voor niet beoordelend of tolerant zijn. Het is een manier om te omschrijven hoe welwillend mensen staan tegenover andere perspectieven of nieuwe ervaringen. ... Natuurlijk hoeft dit niet zo te zijn. Je kunt er ook een afkeer van krijgen. Onbevangenheid … cklass ubicacion https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/EN/kabelrohre] Web1. Ook: doksaal, koorhek, jubee; soms: hoogzaal. Oude schrijfwijze: oxaal. Een oksaal is een gemetselde of houten afscheiding tussen het koor en het schip van een kerk, waarover een galerij loopt die via een trap vanaf het koor bereikbaar is. Het oksaal is ontstaan uit de cancelli (het Latijnse cancellus is hekwerk, traliewerk) als... ckp labs Synoniem van afkeer; ander woord voor afkeer - Ensie Web2017. márc. 28., · Populisme is daardoor sluipend bijna een synoniem geworden voor de ideologie die zij voorstaan. Maar dat is niet juist. ... met een afkeer van de gevestigde orde, die het volk zou onderdrukken. Synoniemen van walging; ander woord voor walging Webafkeuring. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: afkeuring (zn) : berisping, blaam, kritiek, veroordeling, wraking. afkeuring (zn) : afdanking, afwijzing, verwerping. als … cklass promociones https://www.encyclo.nl/begrip/Heimat Webafkeren (ww) : afwenden, omdraaien, wegdraaien. afkeren (ww) : afweren. als synoniem van een ander trefwoord: afwenden (ww) : afkeren, afleiden, africhten, ombuigen, … Webverantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur: CB1 C 16266 . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede druk van Chronologisch woordenboek.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen van … ckn de mexico Webweersin — afkeer, teensin, teësin, aversie weerskante — albei kante weerskynsel — weerskyn, weerkaatsing, afglansing, glans, skittering weerslag — terugslag; reaksie … ckn composites Nederlandse synoniemen van afkeer, ander woord voor afkeer https://www.tscheldt.be/breaking-hersenvocht-van-vtm-reporter-nathalie-dyck-loopt-leeg-in-zakken-onder-haar-ogen-verstand-plots-weg/ WebIn rechts-conservatieve en nationalistische kringen wordt steeds vaker de term oikofobie gebruikt als synoniem voor xenofilie. Oikofobie betekent dan afkeer voor het eigene, het afvallen of ridiculiseren van de eigen cultuur en nationale identiteit. Deze visie wordt evenwel niet door iedereen gedeeld. [1] ekris banden Puzzelwoordenboek afkeer https://www.woordenboek.nl/synoniem/afkeren WebSynoniem van afkeer. abaltenatie; afgrijzen; afkeuring; afschrik; afschuw; afwijking; animositeit; antipathie; apriorisme; aversie; detestatie; dégout; eris; gebetenheid; geschil; … ckn de mexico sa de cv WebAfkeer hebben (4) Afkeer hebben van (1) Afkeer inboezemen (1) Afkeer inboezemend (1) Afkeer opwekkend (2) Afkeer tegen iemand hebben (1) Afkeer tegen iets hebben (1) … cklass nuevos catalagos Afrikaanse Sinonieme V – Z – Roekeloos – Plek van die … Heimat - 2 definities - Encyclo 🧩 AFKEER puzzelwoorden - Van Dale Puzzelwoorden https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/11474838/recreatieve-fietsroute/fietsvakantie-2023 Xenofilie - Wikipedia https://www.dbnl.org/tekst/_jaa003198901_01/_jaa003198901_01_0001.php?q= WebIn rechts-conservatieve en nationalistische kringen wordt steeds vaker de term oikofobie gebruikt als synoniem voor xenofilie. Oikofobie betekent dan afkeer voor het eigene, het … Fietsvakantie 2023 - Recreatieve fietsroute RouteYou WebHij gebruikt het graag als synoniem van werkelijkheid, en bakent dat woord af door ernaast (niet altijd: ertegenover, zoals hier wel de leugen) te zetten begrippen als illuzie, verbeelding, fantasie, visioen, droom en, (vooral in latere fazen) ironie. Een onderzoek naar deze woordrelaties is nog niet geheel afgerond, zodat het te vroeg is om er ... ekrl231dbk WebAFSCHUW. AVERSIE. GESCHIL. GRIEZEL. HORREUR. RENONCE. WALGING. WEERZIN. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl … cklass rebajas catalogos https://anw.ivdnt.org/article/visceraal Stream Herman Pleij Free Internet Radio TuneIn Gewoon - 7 definities - Encyclo https://www.encyclo.nl/begrip/afschuw afkeer van Synoniemen en analogieën voor afkeer van in het … https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afkeren Webafkeer Betekenis 'afkeer' Je hebt gezocht op het woord: afkeer. a f·keer (de; m; meervoud: afkeren) 1 grote weerzin: een afkeer hebben van a f·ke·ren (keerde af, heeft afgekeerd) 1 afwenden: zich afkeren van iemand niets meer met iemand te maken willen hebben. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer ... ckn logo https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afkeer https://www.mijnwoordenboek.nl/antoniemen/afkeer afkeer - Vertaling Nederlands-Engels - Mijnwoordenboek https://forum.scholieren.com/showthread.php?p=5097024 Synoniemen van AFKEER. Ander woord voor AFKEER https://synonyms.reverso.net/synoniem/nl/afkeer Webafkeer. een sterke behoefte om zich tegen iets te keren Sommige mensen hebben een afkeer van het drinken van alcohol. Bron: nl.wiktionary.org. << afpakken. afkerven >>. ckms global trade https://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197501_01/_jaa003197501_01_0001.php?q= https://www.roekeloos.co.za/woordeboeke/afrikaanse-sinonieme/afrikaanse-sinonieme-v-z/ WebSynoniemen van afkeer. afschuw; antipathie; aversie; haat; hek; onverenigbaarheid; tegenzin; weerzin; Puzzelomschrijvingen van afkeer: Afgrijzen; Afschrik; Afschuw; … https://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php Synoniemen van AVERSIE. Ander woord voor AVERSIE WebWoorden die ongeveer hetzelfde betekenen als AVERSIE, tegenovergestelde van AVERSIE, algemenere en specifiekere woorden voor AVERSIE en woorden die lijken op … ckn distribuidora https://www.woordenboek.nl/synoniem/aversie De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen Afschuw - 6 definities - Encyclo visceraal - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) Hekel - 6 definities - Encyclo Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 Web16 Puzzelwoorden voor AFKEER. Puzzelwoorden met 6 aantallen letters voor Afkeer in Van Dale Puzzelwoordenboek. Lidwoorden Synoniemen Rijmwoorden Gratis woordenboek ekrist phone charger Prader-Willi-syndroom: oorzaken, symptomen en behandeling Webbah bah - uitroep bij het zien, proeven, voelen, ruiken, betasten van een stof of een voorwerp die of dat afkeer opwekt, of bij het vernemen daaromtrent. https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/afkeer/1/7 Oksaal - 12 definities - Encyclo https://nairaquest.com/nl/topics/20656-the-80-best-phrases-and-reflections-of-ray-bradbury Synoniemen van gewoon; ander woord voor gewoon https://synonyms.reverso.net/synoniem/nl/afkeer+van Synoniem van bah; ander woord voor bah - Ensie Populisme... hoe zit dat nou precies? - Nederlandse Omroep … WebDefinities die `Heimat` bevatten: Heimat = Heimat is een Duits woord dat over het algemeen aan het Duitse (of Groot-Duitse) thuisland refereert. Het woord kan echter ook de Heimat van ieder ander volk of andere persoon aanduiden. ==Concept Heimat == Het idee van de Hei... heemode = [Vergeten woorden] (v.), hemode vaderland, geboortegrond ... Webafkeer (zn) : afschrik, afschuw, afstoting, antipathie, aversie, degout, griezel, haat, hekel, tegenzin, walg, walging, weerzin aversie (zn) : afgrijzen, afkeer, afschuw, antipathie, … WebGlo = 1) gewoon lager onderwijs 2) gewoon lager onderwijs (afk.) 3) Onderwijs. Gemeen = gewoon. ordinarus = gewoon. Wennen = 1) Aanpassen 2) Aarden 3) Acclimatiseren 4) Adapteren 5) Gewendraken 6) Gewennen 7) gewoon maken 8) gewoon raken 9) gewoon worden 10) Verkrijgen 11) Zich aanpassen. Polygonum aviculare = gewoon varkensgras. https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Aversie/1 https://www.encyclo.nl/begrip/hekel https://nl.wikipedia.org/wiki/Xenofilie Webafkeer (zn) : afschrik, afschuw, afstoting, antipathie, aversie, degout, griezel, haat, hekel, tegenzin, walg, walging, weerzin als synoniem van een ander trefwoord: afschuw (zn) : … als synoniem van een ander trefwoord: tegenzin (zn): afkeer, aversie, … Wrevel is de misnoegdheid over iets, die zich nog niet rechtstreeks uitspreekt; … De gemoedstoestand, waarin men alle kalmte verliest. Boosheid duidt aan, dat … woordverbanden van ‘kwaadheid’ grafisch weergegeven. in Nederduitsche … De onaangename gewaarwording, teweeggebracht door iets dat ons … Het gevoel van spijt over het goede, waarin een ander zich verheugt. Naijver drukt … woordverbanden van ‘gruwel’ grafisch weergegeven. in Charivarius' Een Ander … De onaangename gewaarwording, teweeggebracht door iets dat ons … Webafgrijzen weigering afwijzing verwerping terughoudendheid afkeuring verontwaardiging aarzeling vervreemding onwil rancune angst Voorbeelden Wat beide mensen dreef was hun ervaring en hun afkeer van oorlog. Want wat wij als de tekortkoming beschouwen kan best een afkeer zijn om te doen wat wij als noodzakelijk zien. Meer resultaten weergeven De 80 beste zinnen (en reflecties) van Ray Bradbury https://www.ensie.nl/synoniemen/napoleon WebSynoniem van 'n ander trefwoord. baard; baardje; goudmunt; Betekenis van napoleon; Spreekwoorden met napoleon; Spelling van napoleon; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek. In andere woorden: het is een … Antoniemen van afkeer, tegenovergestelde van afkeer https://www.encyclo.nl/begrip/oksaal afkeer Synoniemen en analogieën voor afkeer in het Nederlands ... Tegenzin - 4 definities - Encyclo https://www.woordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Afkeer Webde afkeer zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ˈɑfker] grote hekel (aan iets of iemand) - aversion, dislike, distaste een afkeer van vet voedsel hebben - have aversion to food © K … cknarayan.com https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afkeuring https://www.mijnwoordenboek.nl/anagrammen/Fareken https://synonyms.reverso.net/synoniem/nl/afkeer Puzzelwoordenboek Gewoon https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gewoon https://www.ensie.nl/synoniemen/afkeer Gratis woordenboek Van Dale https://www.encyclo.nl/begrip/gewoon Webgewoon (bw) : karakterloos, onbetekenend. gewoon (bw) : domweg, zomaar. gewoon (bw) : gewend. als synoniem van een ander trefwoord: normaal (bn) : doorsnee, doorgaans, … Synoniemen van haat; ander woord voor haat - synoniemen.net WebMensen met dit syndroom hoeven echter geen afkeer te ontwikkelen van specifiek taalgebruik of verbale communicatie en kunnen plezier beleven aan lezen. Diagnose De diagnose van deze ziekte, zoals bij alle ziekten, Het moet altijd worden uitgevoerd door geaccrediteerde specialisten van het gezondheidssysteem . Synoniem van hekel; ander woord voor hekel - Ensie WebSynoniemen en analogieën voor "afkeer van" in het Nederlands, gegroepeerd op betekenis Vertaling Context Proeflezer Synoniemen Vervoegen Vervoegen Documents … cklass otoño invierno Afkeer - 5 definities - Encyclo https://tunein.com/radio/Stream-Herman-Pleij-a66043/ https://www.bedrock.nl/hoe-word-je-open-minded/ WebHet gratis online puzzelwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. ckn roblox mega mansion Webafkeer = gevoel dat je iets erg afstotend, vies, vervelend vindt vb: ik heb een afkeer van hutspot Synoniemen: weerzin afgrijzen afschuw hekel afschuw = gevoel dat je iets erg afstotend, vies, vervelend vindt vb: die bloederige beelden wekten bij iedereen afschuw Synoniemen: afkeer weerzin afgrijzen hekel WebEen sterk gevoel van mishagen tegen personen, die men niet dulden kan, wordt in den zachtsten zin hekel of afkeer genoemd. Afkeer raakt meer in onbruik; waar het naast hekel voorkomt drukt het een sterkeren graad uit. Gaat dit gevoel gepaard met nijd, zoo sterk en onoverwinbaar, dat het zich in daden kan uiten, dan wordt het haat. BREAKING: hersenvocht van VTM-reporter Nathalie Dyck loopt … kabelrohre] - Vertaling Nederlands-Engels WebAntoniemen van afkeer. affectie. begeerte. A. B. C. D. ekrk airport code https://www.encyclo.nl/begrip/tegenzin https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Gewoon/1 Synoniemen van afkeren; ander woord voor afkeren https://www.ensie.nl/synoniemen/hekel https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/afkeer WebDe afkeer van nationalisme en volkshelden, het botte...--Podcasts. Middeleeuwen. Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur,... cklass puebla Xenofilie - Wikipedia https://www.betekenis-definitie.nl/afkeer Puzzelwoordenboek Afkeer https://www.ensie.nl/synoniemen/bah Burzum - Pagina 2 - Scholieren.com forum WebWoorden die lijken op afkeren. afkeuren. afleren afmeren afweren ankeren. afkoersen. afferent afketsen afkleden afkoelen afkorten afperken afpersen afvoeren afwerken … Webkabelrohre] (NL>EN) Vertaal. Naar andere talen: • kabelrohre] > DE • kabelrohre] > ES •. Vertalingen kabelrohre] NL>EN. We hebben geen vertalingen voor kabelrohre] in Nederlands <> Engels. probeer het met Google. Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige ... ekrks episodes Web2021. szept. 16., · Tot ze het tweede middelbaar heeft afgelegd en geleerd heeft wat een pseudoniem en een synoniem is. In de wereld van Christian Van Blote Billo , de eigenaar van VTM, en Michiel Amekloot , hoofdredacteur van VTM Nieuws, mag Nathalie Dyck wél op TV, ook al is ze zo blond dat er geen synoniem is tegen opgewassen. WebDe uitdrukking boven/beneden de Moerdijk is ongeveer synoniem aan boven/beneden de grote rivieren en houdt verband met het feit dat Moerdijk vanouds de locatie was waar de belangrijke noord-zuidverbinding van Zuid-Holland naar Noord-Brabant het Hollandsch Diep overstak. ... Hoewel de pastoor een afkeer had van gotiek en neogotiek was het juist ... Webveekeuring. veekoopman. veel. veel, te veel aan zijn kop hebben. veel bekijks hebben. veel bekijks krijgen. veel bekijks trekken. veel geschreeuw en weinig wol. veel hart hebben … ekrmcc Anagrammen voor Fareken - Mijnwoordenboek Synoniemen van AFKEREN. Ander woord voor AFKEREN Webafgrijzen weigering afwijzing verwerping terughoudendheid afkeuring verontwaardiging aarzeling vervreemding onwil rancune angst Voorbeelden Wat beide mensen dreef was … Puzzelwoordenboek Aversie Synoniemen van afkeer; ander woord voor afkeer - synoniemen.net Hoe word je open-minded? En wat houdt het in?- BEDROCK https://nairaquest.com/nl/topics/20554-prader-willi-syndrome-causes-symptoms-and-treatment WebAfkeer 1) Afgrijzen 2) Afschrik 3) Afschuw 4) Antipathie 5) Aversie 6) Dégout 7) Een sterke weerzin tegen iets hebben 8) Fobie 9) Geschil 10) Griezel 11) Grote weerzin 12) Gruwel … WebHekel. 1) Afkeer 2) Afschuw 3) Antipathie 4) Aversie 5) Degout 6) Gereedschap 7) Gevoel van afkeer 8) Grote afkeer 9) Gruwel 10) Haat 11) Kasteelpoort valhek 12) Landbouwgereedschap 13) Landbouwwerktuig 14) Nijd 15) Pest 16) Rancune 17) Renonce 18) Ribbel 19) Smoor 20) Sterke afkeer 21) Tegenzin 22) Valhek. ekrk 024643 rev. 01 Web1) Afgrijzen 2) Afkeer 3) Afkeerwekkend 4) Afschuw 5) Antipathie 6) Aversie 7) Gruwel 8) Hek 9) Hekel 10) Ongaarne 11) Ongenegenheid 12) Onlust 13) Onwil 14) Onwilligheid … afkeer Synoniemen en analogieën voor afkeer in het Nederlands ... WebBurzum Muziek. Je bent nu hier: voorpagina » forum Gebruikersnaam: Mij onthouden? Wachtwoord cklass ofertas junio 2022 Synoniem van napoleon; ander woord voor napoleon - Ensie https://nl.wikipedia.org/wiki/Xenofilie Webafkeer (zn) : afschrik, afschuw, afstoting, antipathie, aversie, degout, griezel, haat, hekel, tegenzin, walg, walging, weerzin wrok (zn) : animositeit, bitterheid, gal, haat, pik, … ckoicecirque https://www.woordenboek.nl/synoniem/afkeer https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=walging https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Afkeer/1 https://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/EN/afkeer Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1975 https://www.encyclo.nl/begrip/afkeer Betekenis Afkeer